Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Aktuální nabídka kurzů a vzdělávání

Pro více informací o našich kurzech a seminářích pište koordinátorce programu RWCT, Kateřině Šafránkové: katerina.safrankova@gmail.com


Akreditované kurzy RWCT nabízí také Krajské vzdělávací a informační centrum (KVIC) v Novém Jičíně, s pobočkou v Ostravě. www.kvic.cz


Všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT a vystavujeme k nim osvědčení o absolvování.Aktuální nabídka kurzů a vzdělávání


Typologie MBTI 2 - individualizace výchovy, výuky a učení žáků (blok B) - České Budějovice

Místo konání: České Budějovice
Anotace: Seminář využívá zkušenosti s typologií MBTI z vlastní školně-psychologické praxe a praxe vzdělávací (vzdělávání učitelů, vedoucích pracovníků škol i manažerů a zaměstnanců firem) a propojuje je se znalostmi a dovednostmi z oblasti didaktiky (založené na konstruktivistické pedagogice). Je doplněn kazuistikami konkrétních dětí a osvědčenými příklady z praxe.
Termín: 24. 4. 2017 - 25. 4. 2017
Více informací a přihláška

Formativní hodnocení v práci učitele - duben 2017

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Na semináři se dozvíte, co je formativní hodnocení a jak ho využívat při výuce. Seznámíte se se základními strategiemi a technikami formativního hodnocení (vyjasňování cílů, poskytování zpětné vazby, aktivizování žáků jako vlastníků svého učení atd.). Naplánujete si zavádění strategií formativního hodnocení do vlastní výuky.
Termín: 27. 4. 2017 - 27. 4. 2017
Více informací a přihláška

Nebojme se poezie! (pro učitele 1. stupně ZŠ)

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Chtěli byste dětem nabídnout práci s poezií, ale nevíte, jak do toho? V semináři vám nabídneme několik různých metod práce s poezií, které vycházejí z třífázového modelu učení E-U-R. Všechny lekce jsou již vyzkoušeny se žáky mladšího školního věku a vy si je budete mít možnost prožít sami a následně je aplikovat při vlastní práci.
Termín: 12. 5. 2017 - 12. 5. 2017
Více informací a přihláška

Typologie MBTI 1 - sebepoznání a spolupráce v týmu (blok A)

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: V semináři si účastníci s pomocí lektorky sami u sebe určí svůj osobnostní typ. Toto sebepoznání pak přímo aplikují na komunikační situace, spolupráci v týmu a práci s dětmi.
Termín: 22. 5. 2017 - 23. 5. 2017
Více informací a přihláška

Sebepoznání tancem, četbou a tvorbou

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: V semináři si účastníci prožijí různé cesty vedoucí k sebepoznání, uskutečňování vlastního tvořivého potenciálu a zacházení se stresem směrem k jeho eliminaci. Tvořivými procesy, prací s energií tance, zvukem, pohybem, meditací a četbou duchovních textů posílí své sebeuvědomění a rozvinou přirozenou schopnost obnovovat svou životní sílu. Vlastní zakoušenou zkušeností porozumí tomu, které z nabídnutých cest a nástrojů vedou k jejich vnitřní rovnováze (well-being). Seminář může napomoci k nalezení nového směru v rámci profesní cesty a slouží i k prevenci syndromu vyhoření. Jednotlivé aktivity, které v semináři prožijeme, lze využít i při práci s dětmi bez omezení věku.
Termín: 6. 6. 2017 - 6. 6. 2017
Více informací a přihláška

LETNÍ ŠKOLA KM 2017

Místo konání: Třebíz u Slaného
Anotace: Máte chuť, zájem, čas a potřebu diskutovat o radostech i starostech, které provázejí učitelskou profesi, zamýšlet se nad otázkami souvisejícími s hodnocením a sebehodnocením? Chcete prožít dílny vedené metodami, které jsou známé z programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení? Pojeďte s námi!
Termín: 6. 8. 2017 - 11. 8. 2017
Více informací a přihláška

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení 40 hodin - podzim 2017

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Ve čtyřicetihodinovém kurzu se naučíte řadu metod a postupů, které rozvíjejí kritické myšlní žáků. Vhodné pro učitele všech stupňů škol.
Termín: 9. 9. 2017 - 6. 1. 2018
Více informací a přihláška

Pokračovací kurz RWCT 2017/2018

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Tento kurz je určen těm, kteří absolvovali základní kurz RWCT a chtěli by ve svém vzdělávání pokračovat.
Termín: 16. 9. 2017 - 8. 2. 2018
Více informací a přihláška

Tvořivé psaní - nápadník aktivit

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: V semináři si vyzkoušíme, jak hledat témata, stimulovat tvůrčí schopnosti a obrazotvornost, hrát si s češtinou, s texty básníků, psát kolektivní texty, nalézat ve starých textech odpovědi na své otázky, jak využívat psaní k zábavě, uvolnění a pozitivním prožitkům.(Seminář je vhodný pro učitele Českého jazyka a slohu.)
Termín: 21. 9. 2017 - 21. 9. 2017
Více informací a přihláška

Typologie MBTI 2 - individualizace výchovy, výuky a učení žáků (blok B)

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Seminář využívá zkušenosti s typologií MBTI z vlastní školně-psychologické praxe a praxe vzdělávací (vzdělávání učitelů, vedoucích pracovníků škol i manažerů a zaměstnanců firem) a propojuje je se znalostmi a dovednostmi z oblasti didaktiky (založené na konstruktivistické pedagogice). Je doplněn kazuistikami konkrétních dětí a osvědčenými příklady z praxe.
Termín: 2. 10. 2017 - 3. 10. 2017
Více informací a přihláška

Nebojme se poezie! (pro učitele 1. stupně ZŠ)

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Chtěli byste dětem nabídnout práci s poezií, ale nevíte, jak do toho? V semináři vám nabídneme několik různých metod práce s poezií, které vycházejí z třífázového modelu učení E-U-R. Všechny lekce jsou již vyzkoušeny se žáky mladšího školního věku a vy si je budete mít možnost prožít sami a následně je aplikovat při vlastní práci.
Termín: 6. 10. 2017 - 6. 10. 2017
Více informací a přihláška

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro učitele 1. - 3. tříd (podzim 2017)

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Ve 24 hodinovém kurzu se seznámíte se základními metodami a postupy, které napomáhají rozvoji kritického myšlení žáků. Vše si vyzkoušíte v tzv. modelových lekcích, které budeme následně analyzovat z hlediska jejich využití ve škole v 1. vzdělávacím období (1. – 3. ročník ZŠ).
Termín: 7. 10. 2017 - 2. 12. 2017
Více informací a přihláška

Formativní hodnocení v práci učitele - říjen 2017

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Na semináři se dozvíte, co je formativní hodnocení a jak ho využívat při výuce. Seznámíte se se základními strategiemi a technikami formativního hodnocení (vyjasňování cílů, poskytování zpětné vazby, aktivizování žáků jako vlastníků svého učení atd.). Naplánujete si zavádění strategií formativního hodnocení do vlastní výuky.
Termín: 17. 10. 2017 - 17. 10. 2017
Více informací a přihláška

Superpokračovací kurz RWCT pro češtináře

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Kurz je určen učitelům českého jazyka, kteří absolvovali některý z předchozích kurzů pro češtináře a chtěli by opět načerpat inspiraci. Všechny lekce budou zbrusu nové!
Termín: 1. 11. 2017 - 24. 3. 2018
Více informací a přihláška

Dílna psaní - jednodenní seminář

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Dílna psaní je osvědčený způsob, jak rozepsat žáky, kteří mají s psaním potíže, nebo mají k psaní odmítavý postoj. Dílna psaní může mít různé podoby, na semináři se seznámíme alespoň se třemi základními variantami. Ukážeme si, jak naučit žáky vybrat si vhodné téma k psaní a jakými postupy jim pomáhat, aby text vylepšili či upravili. Naučíme se modelovat některé postupy zdatných pisatelů, vyzkoušíme si poskytování zpětné vazby k výkonu žáka na základě kritérií. Každý účastník napíše během dílny psaní alespoň jeden text na téma, které si sám vybere.
Termín: 11. 11. 2017 - 11. 11. 2017
Více informací a přihláška

Typologie MBTI 3 - komunikační styly, stres a seberozvoj (blok C)

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Na semináři se dozvíte, jaké je vzájemné působení dimenzí osobnosti, tj. "dynamika typu". Na základě toho lépe porozumíte vlastnímu typu osobnosti a fungování ostatních typů. Zjistíte, jak se naše preferované a nepreferované funkce projevují v komunikaci a ve stresových situacích.
Termín: 20. 11. 2017 - 21. 11. 2017
Více informací a přihláška

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Tvůrčí seminář pro učitele literatury a dějepisu všech stupňů škol, kteří v hodinách rádi pracují nebo by chtěli pracovat s beletristickými texty. Součástí semináře jsou lekce a dílny s komiksy, písněmi, básněmi, ilustrací a audionahrávkami. Naučíme se používat metodu FILOZOFIE PRO DĚTI, inspirací nám bude především současná literatura pro děti a mládež a knihy nominované na Zlatou stuhu.
Termín: 11. 12. 2017 - 20. 1. 2018
Více informací a přihláška