Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Aktuální nabídka kurzů a vzdělávání

Pro více informací o našich kurzech a seminářích pište koordinátorce programu RWCT, Kateřině Šafránkové: katerina.safrankova@gmail.com


Akreditované kurzy RWCT nabízí také Krajské vzdělávací a informační centrum (KVIC) v Novém Jičíně, s pobočkou v Ostravě. www.kvic.cz


Všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT a vystavujeme k nim osvědčení o absolvování.Aktuální nabídka kurzů a vzdělávání


Čtením a psaním ke kritickému myšlení – rozšířený pokračovací kurz - 40 hodin (jaro 2019)

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení Vám nabídne náročnější metody aktivního učení a kritického myšlení.
Termín: 19. 1. 2019 - 11. 5. 2019
Více informací a přihláška

T. E. T. - Škola bez poražených

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Kurz s praktickým výcvikem pro učitele a pedagogické pracovníky (30 hodin)
Termín: 2. 2. 2019 - 2. 3. 2019
Více informací a přihláška

Čeština jinak

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Chcete učit češtinu jinak? Smysluplně a zábavně? Aby to bavilo všechny zúčastněné a přitom se hodně učili? Kurz rozložený do pěti setkání Vás důkladně seznámí s konceptem výuky ČJ na 1. stupni, kdy základem je práce v dílně psaní. Prozkoumáme principy tohoto postupu a budeme taky pracovat na svých pisatelských dovednostech.
Termín: 5. 2. 2019 - 17. 5. 2019
Více informací a přihláška

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení s možností náslechů - Praha - 40 hodin

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Základní kurz RWCT v délce 40 hodin - ucelený systém metod a postupů, které využijete ve většině předmětů. Vhodné pro učitele všech stupňů škol. Možnost navštívit hodiny podle principů RWCT v ZŠ Kunratice.
Termín: 23. 2. 2019 - 20. 6. 2019
Více informací a přihláška

MBTI 1 - sebepoznání a spolupráce v týmu

Místo konání: Hradec Králové
Anotace: V semináři si účastníci s pomocí lektorky sami u sebe určí svůj osobnostní typ. Toto sebepoznání pak přímo aplikují na komunikační situace, spolupráci v týmu a práci s dětmi.
Termín: 26. 2. 2019 - 27. 2. 2019
Více informací a přihláška

Zlaté čtení

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Seminář pro učitelky a učitele literatury a slohu, pro knihovníky a knihovnice, pro všechny, kteří rádi dětem představují dobré nové knihy.
Termín: 1. 3. 2019 - 1. 3. 2019
Více informací a přihláška

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) - 24 hodin - Vizovice

Místo konání: Komunitní centrum Římskokatolické farnosti ve Vizovicích
Anotace: Základní kurz přináší nejoblíbenější metody z programu RWCT, které budou aktivizovat Vaše žáky, rozvíjet jejich dovednosti i kritické myšlení. Seznámíte se také s tzv. třífázovým, modelem učení a způsobem, jak ho využívat při plánování i realizaci a reflexi výuky. Kurz je vhodný pro učitele základních škol všech typů.
Termín: 8. 3. 2019 - 30. 3. 2019
Více informací a přihláška

Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení, nejen pro učitele 3. - 5. tříd - jaro 2019 - 24 hodin

Místo konání: ZŠ Ostrovní, Praha
Anotace: Ve 24 hodinovém kurzu, který volně navazuje na základní kurz pro učitele napříč základním vzdělávacím systémem. Vstoupit do něj mohou tedy i úplní „začátečníci“.
Termín: 9. 3. 2019 - 1. 6. 2019
Více informací a přihláška

Formativní hodnocení v práci učitele 1 - březen 2019

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Na semináři se dozvíte, co je formativní hodnocení a jak ho využívat při výuce. Seznámíte se se základními strategiemi a technikami formativního hodnocení (vyjasňování cílů, poskytování zpětné vazby, aktivizování žáků jako vlastníků svého učení atd.). Naplánujete si zavádění strategií formativního hodnocení do vlastní výuky.
Termín: 11. 3. 2019 - 11. 3. 2019
Více informací a přihláška

Komplexní rozvoj lídršipu - jaro 2019

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Je prokázáno, že máme veškeré zdroje (biologickou i psychologickou kapacitu) k tomu, abychom dokázali dát všechny součásti svého života do synergické spolupráce a dokázali tak v roli lídra zlepšovat stav věcí, na které máme vliv. V důsledku toho pak jako lídři dokážeme přispívat ke zkvalitňování kultury organizace, zlepšovat její výsledky i spokojenost jednotlivců, kteří v ní pracují. Tento dlouhodobý trénink je zaměřen na rozvoj klíčových oblastí lídršipu.
Termín: 12. 3. 2019 - 13. 6. 2019
Více informací a přihláška

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro češtináře - jaro 2019

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Osvědčený kurz zaměřený na možnosti využití kritického myšlení ve výuce českého jazyka a literatury. Hlavním cílem je nabídnout vám metody aktivního učení využitelné právě ve vašem předmětu, společně s vámi vytvořit zásobník lekcí (hodin), které jsou ověřené praxí, a umožnit vám sdílet zkušenosti s kolegy se stejnou aprobací.
Termín: 19. 3. 2019 - 15. 6. 2019
Více informací a přihláška

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení v Kladně - 40 hodin

Místo konání: ZŠ Norská, Kladno
Anotace: Zveme vás na čtyřicetihodinový kurz programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Kurz je vhodný pro učitele všech typů škol a všech předmětů, ale také pro školní psychology, speciální pedagogy a asistenty pedagogů. Probíhá formou pracovních dílen a nabízí konstruktivistické pojetí vedení vyučovacích hodin. Poznáte různé formy práce, výukové metody, které vychovávají ke čtenářství a rozvíjejí čtenářskou gramotnost. Seznámíte se také s významem zařazování aktivit osobnostně sociální výchovy do výuky.
Termín: 22. 3. 2019 - 7. 6. 2019
Více informací a přihláška

Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro učitele 4. - 5. tříd - 24 (jaro 2019)

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Ve 24 hodinovém kurzu, který volně navazuje na základní kurz pro učitele 1. – 3. ročníku hlouběji pronikneme do třífázového modelu učení, budeme více přemýšlet o různých metodách vhodných pro děti vzhledem k jejich typologii. Jak chystat hodiny tak, aby se při nich měli možnost cítit dobře všichni. Vše si opět vyzkoušíte v tzv. modelových lekcích, které budeme následně analyzovat z hlediska jejich využití ve škole ve vzdělávacím období dětí 4. – 5. ročníku. V rámci kurzu se zaměříme také na čtenářské dílny u dětí mladšího školního věku.
Termín: 23. 3. 2019 - 18. 5. 2019
Více informací a přihláška

Dílna čtení

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Cílem semináře je vyzkoušet si při četbě knih pro dospělé i pro děti strukturu dílny čtení, sdílet motivující zadání pro děti, získat vhled do možností propojování dílen čtení s literární teorií i psaním. Zažijeme metody vhodné pro reflexi vlastní četby i pro sledování rozvoje vlastního čtenářství, resp. čtenářství dětí.
Termín: 1. 4. 2019 - 1. 4. 2019
Více informací a přihláška

Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení - 24 hodin (jaro 2019)

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Účastníci zažijí několik dalších a náročnějších metod aktivního učení a kritického myšlení, prohloubí teoretickou znalost třífázového modelu učení a plánování, budou sdílet a vyhodnocovat s ostatními své zkušenosti z praxe. Jádrem většiny setkání je práce formou modelových lekcí s následnou pedagogickou analýzou.
Termín: 2. 4. 2019 - 27. 5. 2019
Více informací a přihláška

Typologie MBTI 4 - audit silných stránek a rozvoj organizace - NOVINKA

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Seminář je vhodný pro účastníky, kteří již mají s typologií MBTI zkušenosti: minimálně absolvovali seminář Typologie MBTI - sebepoznání a spolupráce v týmu (blok A). V semináři prozkoumají východiska tzv. pozitivní psychologie z jejíchž výzkumů vyplývá, že pokud lidé ve své profesi mohou rozvíjet své silné stránky vycházející z jejich vrozeného osobnostního a temperamentového nastavení, zvyšuje se jejich výkonnost a přínos organizaci, ve které pracují.
Termín: 3. 6. 2019 - 4. 6. 2019
Více informací a přihláška

MBTI 1 - sebepoznání a spolupráce v týmu - červen 2019

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: V semináři si účastníci s pomocí lektorky sami u sebe určí svůj osobnostní typ. Toto sebepoznání pak přímo aplikují na komunikační situace, spolupráci v týmu a práci s dětmi.
Termín: 17. 6. 2019 - 18. 6. 2019
Více informací a přihláška

Formativní hodnocení v práci učitele 2 - plánování na základě důkazů o učení

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Pokračovací seminář o formativním hodnocení.
Termín: 19. 6. 2019 - 19. 6. 2019
Více informací a přihláška