Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Aktuální nabídka kurzů a vzdělávání

Pro více informací o našich kurzech a seminářích pište koordinátorce programu RWCT, Kateřině Šafránkové: katerina.safrankova@gmail.com


Akreditované kurzy RWCT nabízí také Krajské vzdělávací a informační centrum (KVIC) v Novém Jičíně, s pobočkou v Ostravě. www.kvic.cz


Všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT a vystavujeme k nim osvědčení o absolvování.Aktuální nabídka kurzů a vzdělávání


MBTI 2 - individualizace výchovy, výuky a učení žáků - listopad 2019

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Seminář využívá zkušenosti s typologií MBTI z vlastní školně-psychologické praxe a praxe vzdělávací (vzdělávání učitelů, vedoucích pracovníků škol i manažerů a zaměstnanců firem) a propojuje je se znalostmi a dovednostmi z oblasti didaktiky (založené na konstruktivistické pedagogice). Je doplněn kazuistikami konkrétních dětí a osvědčenými příklady z praxe.
Termín: 1. 11. 2019 - 2. 11. 2019
Více informací a přihláška

Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet - základní kurz - Brno - podzim 2019

Místo konání: Brno
Anotace: Podzimní kurz v rozsahu 24 hodin určený pro učitele z mateřských škol, koordinátory a lektory MC, učitele 1. stupně základních škol, rodiče a další zájemce, kteří chtějí účinně rozvíjet předčtenářské dovednosti žáků a vybudovat u dětí pozitivní vztah ke knihám a ke čtení. Ukážeme si účinné a vyzkoušené postupy, jak pracovat s dětmi, které ještě neumějí číst a psát.
Termín: 1. 11. 2019 - 30. 11. 2019
Více informací a přihláška

Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení - 24 hodin - Praha - podzim 2019

Místo konání: ZŠ Ostrovní, Praha 1
Anotace: Ve 24 hodinovém kurzu, který volně navazuje na základní kurz pro učitele napříč základním vzdělávacím systémem a vstoupit do něj mohou tedy i úplní „začátečníci“ - budeme poučeněji pracovat ve třífázovém modelu učení, více přemýšlet o různých metodách vhodných pro děti vzhledem k jejich individuálním potřebám.
Termín: 2. 11. 2019 - 14. 12. 2019
Více informací a přihláška

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení s možností náslechů - Praha - 40 hodin

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Základní kurz RWCT v délce 40 hodin - ucelený systém metod a postupů, které využijete ve většině předmětů. Vhodné pro učitele všech stupňů škol. Možnost navštívit hodiny podle principů RWCT v ZŠ Kunratice.
Termín: 4. 11. 2019 - 2. 4. 2020
Více informací a přihláška

Sebepoznání tancem, četbou a tvorbou

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4, 5. listopadu 2019 (9:00 - 17:30)
Anotace: V semináři si účastníci prožijí různé cesty vedoucí k sebepoznání, uskutečňování vlastního tvořivého potenciálu a zacházení se stresem směrem k jeho eliminaci. Tvořivými procesy, prací s energií tance, zvukem, pohybem, meditací a četbou duchovních textů posílí své sebeuvědomění a rozvinou přirozenou schopnost obnovovat svou životní sílu. Vlastní zakoušenou zkušeností porozumí tomu, které z nabídnutých cest a nástrojů vedou k jejich vnitřní rovnováze (well-being). Seminář může napomoci k nalezení nového směru v rámci profesní cesty a slouží i k prevenci syndromu vyhoření. Jednotlivé aktivity, které v semináři prožijeme, lze využít i při práci s dětmi bez omezení věku.
Termín: 5. 11. 2019 - 5. 11. 2019
Více informací a přihláška

Lektorský kurz RWCT 2019/2020

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4 + výjezdy
Anotace: Ve školním roce 2019/2020 se můžete přihlásit do lektorského kurzu RWCT. Kurz vypisujeme jednou za 2-3 roky a je určen pokročilým učitelům, kteří chtějí nabízet program svým kolegům.
Termín: 7. 11. 2019 - 23. 5. 2020
Více informací a přihláška

Dílna psaní pro 1. stupeň

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Cílem našeho semináře je nabídnout učitelům ucelený systém výuky, díky kterému získají žáci dovednost samostatně vyhledávat a písemnou formou zpracovávat vlastní náměty a myšlenky, které chtějí sdělit ostatním.
Termín: 11. 11. 2019 - 11. 11. 2019
Více informací a přihláška

Dílna čtení pro pokročilé

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Seminář je určen učitelům 1. a 2. stupně, kteří už do své výuky zavedli dílny čtení a kteří by rádi získali ujištění a načerpali další inspiraci.
Termín: 12. 11. 2019 - 25. 11. 2019
Více informací a přihláška

Dílna čtení

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Cílem semináře je vyzkoušet si při četbě knih pro dospělé i pro děti strukturu dílny čtení, sdílet motivující zadání pro děti, získat vhled do možností propojování dílen čtení s literární teorií i psaním. Zažijeme metody vhodné pro reflexi vlastní četby i pro sledování rozvoje vlastního čtenářství, resp. čtenářství dětí.
Termín: 14. 11. 2019 - 14. 11. 2019
Více informací a přihláška

Čtení a psaní poezie ve škole

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: V semináři účastníci pracují s potenciálem rozmanitých básní, s jejich obsahem i formou, stimulují tvůrčí schopnosti, hrají si s češtinou, s texty básníků, píší za pomoci rozmanitých aktivit vlastní básnické texty, učí se, jak využívat čtení i psaní poezie k poučení, zábavě, uvolnění kreativity a pozitivních prožitků, využijí básnické texty v různých oborech (předmětech).
Termín: 18. 11. 2019 - 18. 11. 2019
Více informací a přihláška

Čteme s porozuměním každý den - listopad 2019

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Seminář k metodice Čteme s porozuměním každý den. Tříhodinový seminář (14.30 - 17.30) Vám umožní nahlédnout do systému rozvíjení čtenářských dovedností v 1.- 4. třídě.
Termín: 20. 11. 2019 - 20. 11. 2019
Více informací a přihláška

Nebojme se poezie! (pro učitele 1. stupně ZŠ)

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Chtěli byste dětem nabídnout práci s poezií, ale nevíte, jak do toho? V semináři vám nabídneme několik různých metod práce s poezií, které vycházejí z třífázového modelu učení E-U-R. Všechny lekce jsou již vyzkoušeny se žáky mladšího školního věku a vy si je budete mít možnost prožít sami a následně je aplikovat při vlastní práci.
Termín: 7. 12. 2019 - 7. 12. 2019
Více informací a přihláška

MBTI 3 - komunikační styly, stres a seberozvoj - prosinec 2019

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Na semináři se dozvíte, jaké je vzájemné působení dimenzí osobnosti, tj. "dynamika typu". Na základě toho lépe porozumíte vlastnímu typu osobnosti a fungování ostatních typů. Zjistíte, jak se naše preferované a nepreferované funkce projevují v komunikaci a ve stresových situacích.
Termín: 11. 12. 2019 - 12. 12. 2019
Více informací a přihláška

Rozvoj učitelských dovedností (RUD) - pokračovací kurz

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Kurz určený pokročilým účastníkům našeho programu, kteří metody RWCT a třífázový model učení využívají ve své výuce. Kurz navazuje na RUD - základní kurz. Na kurzu si zopakujete několik klíčových dovedností učitele – jak uzavírat s žáky dohodu, jak žákům modelovat dovednosti, jak zohledňovat různé učební styly žáků, jak žákům poskytovat zpětnou vazbu a hodnocení. Tento kurz přináší inspiraci, ale i konkrétní rady a postupy, jak učit žáky pomocí aktivizujících metod učení a zvládat management třídy.
Termín: 6. 1. 2020 - 28. 4. 2020
Více informací a přihláška

Tvořivé psaní - Nápadník aktivit

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: V semináři si vyzkoušíme, jak hledat témata, stimulovat tvůrčí schopnosti a obrazotvornost, hrát si s češtinou, psát kolektivní texty, propojovat psaní se čtením, nalézat ve starých textech odpovědi na své otázky, jak využívat psaní k zábavě, uvolnění a pozitivním prožitkům
Termín: 7. 1. 2020 - 7. 1. 2020
Více informací a přihláška

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) - 24 hodin - Praha

Místo konání: ZŠ Ostrovní, Praha 1
Anotace: Ve 24 hodinovém kurzu se naučíte základní metody a postupy, které napomáhají rozvoji kritického myšlení žáků. Hlavním cílem je nabídnout vám metody aktivního učení využitelné právě ve vašem předmětu, společně s vámi vytvořit zásobník lekcí (hodin), které jsou ověřené praxí, a umožnit vám sdílet zkušenosti s kolegy.
Termín: 11. 1. 2020 - 15. 2. 2020
Více informací a přihláška

MBTI 1 - sebepoznání a spolupráce v týmu - Ostrava

Místo konání: Ostrava, 15. ledna 2020 a 16. ledna 2020
Anotace: V semináři si účastníci s pomocí lektorky sami u sebe určí svůj osobnostní typ. Toto sebepoznání pak přímo aplikují na komunikační situace, spolupráci v týmu a práci s dětmi.
Termín: 15. 1. 2020 - 16. 1. 2020
Více informací a přihláška

Je to ještě zeměpis?

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Účastník zažije na vlastní kůži v každém setkání minimálně jednu hodinu, která se vztahuje k zeměpisu nebo přírodním vědám. Lekce pro žáky 2.stupně vycházejí z modelu učení E-U-R , využívají některých metod kritického myšlení a čtenářských strategií. Vždy vycházejí z práce s texty, které nenajdeme v učebnici.
Termín: 17. 1. 2020 - 4. 6. 2020
Více informací a přihláška

Typologie MBTI 1 - sebepoznání a spolupráce v týmu - leden 2020 - 20 vyuč. hodin

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Anotace: Poznejme lépe sami sebe i druhé z hlediska osobnostních dispozic dle typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), naučme se pracovat se svými silnými stránkami. Odhalme, proč některé činnosti v osobním či pracovním životě děláme rádi a jiné nás stojí takové množství energie a úsilí, že se jim proto raději vyhýbáme. Naučme se lépe komunikovat a spolupracovat s lidmi odlišných osobnostních dispozic a získejme poznání, které vede k dlouhodobé prosperitě obou stran. Každý účastník získá: Sadu textů umožňujících porozumění základům typologické teorie a poskytujícím zároveň vodítka pro diagnostiku vlastního typu. Podrobný popis vlastního typu osobnosti, který prohlubuje sebepoznání a umožňuje lépe stanovovat si rozvoj. cíle.
Termín: 20. 1. 2020 - 21. 1. 2020
Více informací a přihláška

Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení - 40 hodin - Praha

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení Vám nabídne další metody aktivního učení a kritického myšlení.
Termín: 24. 1. 2020 - 14. 5. 2020
Více informací a přihláška

Formativní hodnocení v práci učitele 1 - cesta k efektivnímu učení žáků - leden 2020 - 10 vyuč. hodin

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Anotace: Cíle semináře: Budeme mít stejné nebo aspoň podobné porozumění pojmu formativní hodnocení (FH). Porozumíme, jak hodnocení ve formativní funkci může pomoci, aby se žáci individualizovaně učili, tzn. vzhledem ke své zóně nejbližšího vývoje a jí odpovídajícím cílům učení. Seznámíme se s pojetím formativního hodnocení podle D.Wiliama, jednotlivými strategiemi a konkrétními technikami. Posoudíme jejich užitečnost v kontextu naší praxe. Aplikujeme reakce učitelů a žáků při zavádění formativního hodnocení v jedné konkrétní škole do své vlastní pedagogické praxe.
Termín: 29. 1. 2020 - 29. 1. 2020
Více informací a přihláška

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení - 1. stupeň - 24 hodin - Praha - včetně náslechů ve dvou hodinách

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4 + náslechy v ZŠ Kunratice
Anotace: Minimální kurz je určen učitelům 1. stupně základních škol, kteří přemýšlí o tom, jak obohatit výuku ve svých třídách. V modelových lekcích se seznámíte s třífázovým modelem učení, který pomáhá učitelům plánovat výuku a umožňuje dětem být v průběhu lekce aktivní a napojené na téma. Jádrem kurzu je práce s metodami z programu RWCT. Modelové lekce budeme společně analyzovat z hlediska jejich postupného zavádění v různých úrovních náročnosti. Součástí kurzu je společná konzultace problémů i sdílení zkušeností. Všechny lekce byly autorkami ověřeny při vyučování v běžném typu škol. Poslední setkání proběhne formou návštěvy účastníků přímo ve výuce. Zdeňka Dudová učí letos první třídu a vy budete mít možnost sledovat, co jsou schopni prvňáci zvládnout po devíti měsících ve škole.
Termín: 3. 2. 2020 - 12. 5. 2020
Více informací a přihláška

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení - Kladno - jaro 2020

Místo konání: Kladno – učebna firmy Beznoska
Anotace: Kurz je určen pro učitele všech typů škol, ale také pro asistenty pedagoga, školní psychology a speciální pedagogy, kteří chtějí vést své žáky k přemýšlení a také k vylepšování jejich vzájemných vztahů.
Termín: 7. 2. 2020 - 24. 4. 2020
Více informací a přihláška

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s naučným textem 1 - 16 hodin - jaro 2020 - Praha

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Kurz je určen především pro učitele naučných předmětů druhého stupně. Jádrem všech čtyř setkání budou modelové lekce využívající texty z různých předmětů (zeměpis, fyzika, chemie …). Lekce si učitelé prožijí v rolích žáků a poté budou v rámci analýzy odhalovat, jak daný text a postupy práce umožňují žákům se v daném předmětu učit. Každé setkání bude také doprovázeno nabídkou inspirativním zdrojů naučných textů.
Termín: 20. 2. 2020 - 21. 5. 2020
Více informací a přihláška

Typologie MBTI 2 - individualizace výchovy, výuky a učení žáků - březen 2020 - 20 vyuč. hodin

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Anotace: Cíle: Aktivní zapojení účastníků semináře povede k tomu, že na jeho konci budou: 1.lépe rozumět přirozeným osobnostním preferencím jednotlivých typů dětí a z nich vyplývajícím výchovným i vzdělávacím potřebám a učebním stylům. 2.schopni volit rozmanité strategie a metody výuky, které vedou k individualizovanému učení žáků prostřednictvím možnosti volby na základě jejich potřeb vyplývajících z typu jejich osobnosti. Co každý účastník získá? -Sadu textů, které umožňují porozumět projevům vyvíjejícího se typu u dětí. -Metodický materiál obsahující popis strategií, které umožní diferencovat výuku dle MBTI. -Pomůcky pro plánování výuky na základě popisu učebních stylů (preferované aktivity, motivující činnosti atd.). -Popisy typů temperamentu u dětí a doporučení výchovných a vzdělávacích strategií, které jsou vzhledem k temperamentovým specifikům nejeefektivnější.
Termín: 10. 3. 2020 - 11. 3. 2020
Více informací a přihláška

Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro 1. stupeň - Praha

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Tento kurz je určen pro učitele prvního stupně. Jak zaujmout a zároveň zapojit do výuky různých témat co nejvíce dětí. Prožijeme si společně ověřené lekce sestavené v modelu E-U-R pro různé věkové kategorie na prvním stupni ZŠ. Lekce propojují různé předměty včetně výtvarné, hudební výchovy nebo informatiky. Nezapomeneme na naučné texty ani poezii. Během našeho kurzu se také zaměříme na hodnocení ve formativní funkci a to jak vlastním prožitkem, tak následným společným rozborem. Součástí kurzu je i sdílení zkušeností a vzájemná inspirace. Máte chuť se potkat se stejně naladěnými učiteli, kteří chtějí zapojit do výuky co nejvíce dětí, přemýšlejí o vlivu své práce na další učení žáků a rádi by své otázky sdíleli s ostatními? Pak se na vás budeme moc těšit na čtyřech sobotních setkáních.
Termín: 21. 3. 2020 - 16. 5. 2020
Více informací a přihláška

Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet - základní kurz - Praha - jaro 2020

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Jarní kurz v rozsahu 24 hodin určený pro učitele z mateřských škol, koordinátory a lektory mateřských center, učitele 1. stupně základních škol, rodiče a další zájemce, kteří chtějí účinně rozvíjet předčtenářské dovednosti žáků a vybudovat u dětí pozitivní vztah ke knihám a ke čtení. Ukážeme si efektivní a vyzkoušené postupy, jak pracovat s dětmi, které ještě neumějí číst a psát.
Termín: 30. 3. 2020 - 5. 6. 2020
Více informací a přihláška

Dílna čtení - 1. stupeň

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Seminář je určen pro učitele 1. stupně ZŠ, knihovníky, pedagogy volnočasových aktivit a pro každého, kdo chce smysluplně rozvíjet čtenářství mladších dětí.
Termín: 30. 5. 2020 - 30. 5. 2020
Více informací a přihláška

Formativní hodnocení v práci učitele 2 - plánování na základě důkazů o učení - červen 2020 - 10 vyuč. hodin

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Anotace: Cíle semináře – v semináři: 1. Promyslíme, jakými postupy může učitel zkoumat dopad své výuky na učení žáků a jak z toho vyvozovat, čemu se potřebuje on sám naučit, aby dokázal žákům poskytovat ještě lepší podporu na cestě k cílům jejich učení. 2. Na příkladech odučených lekcí, ve videosekvencích a autentických materiálech z hodin budeme zkoumat: • jak cíle učení žáků, naplánované důkazy o jejich učení a zvolené texty souvisejí s činnostmi žáků, které pro ně učitel připravuje, aby se mohli přibližovat k cílům svého učení (plánování pozpátku). • co všechno sledovaní učitelé dělají při plánování a v průběhu výuky (zadání, rozmanité texty, pracovní listy, intervence učitele v průběhu lekce - scaffolding), aby se žáci mohli co nejefektivněji přibližovat k cílům svého učení. • jak sledovaní učitelé pracují s důkazy o učení žáků jako informacemi pro další plánování výuky. 3. Ukážeme si, jak formulovat a používat kritéria úspěchu a sady kritérií, aby žákům pomáhaly dosahovat cílů jejich učení: • promyslíme, k čemu žákům slouží kritéria úspěchu, jaký mají vztah k cílům učení, jak je využívat, jak do jejich vytváření zapojovat žáky atd. • analyzujeme intervenci učitele při práci žáků s kritérii úspěchu, která vede ke zlepšení jejich výkonu a učení. • navrhneme kritéria úspěchu pro jednu z metod aktivního učení.
Termín: 1. 6. 2020 - 1. 6. 2020
Více informací a přihláška

Typologie MBTI 4 - audit silních stránek a rozvoj organizace - červen 2020 - 20 vyuč. hodin

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Anotace: Cíle semináře:  Prozkoumáme východiska tzv. pozitivní psychologie (Martin Seligman, American Psychological Association), z jejíchž výzkumů vyplývá, že pokud lidé ve své profesi mohou rozvíjet své silné stránky vycházející z jejich vrozeného osobnostního a temperamentového nastavení, zvyšuje se jejich výkonnost a přínos organizaci, ve které pracují.  Provedeme audit svých silných stránek a vytvoříme si tabulku nebo mapu svých silných a slabých stránek: a) s oporou o systém typologie MBTI (typ temperamentu jako základ potřeb, hodnot, předpokladů pro rozvoj dovedností a zvládání rolí a projevů v chování; typ osobnosti ve vztahu k přínosům v týmové práci a v organizaci), b) s oporou o informace získané od kolegů metodou 1: 360° zpětná vazba, c) s oporou o reflexi osobních zájmů, oblíbených a neoblíbených činností a obav, které vyplývají z typu osobnosti.  Vytvoříme si praktický plán rozvoje svých silných stránek pro rozvoj organizace. Reflektujeme, jak naše silné stránky doplňují silné stránky kolegů v týmu. Co každý účastník získá, s čím odejde? • Popis preferovaných potřeb, hodnot a předpokladů pro rozvoj dovedností, zvládání rolí a projevů v chování pro každý typ temperamentu (SJ, SP, NT, NF) dle MBTI. • Popis vlastního typu osobnosti ve vztahu k přínosům týmové práci a organizaci. • Mapu silných stránek vlastní osobnosti jako východisko pro profesní rozvoj a efektivitu. • Praktický plán rozvoje silných stránek využitelný v osobním a profesním životě.
Termín: 2. 6. 2020 - 3. 6. 2020
Více informací a přihláška

Trénink dovedností vědomého lídršipu - 16 hodin - červen 2020

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Navazující trénink pro účastníky kurzu Vědomý lídršip.
Termín: 18. 6. 2020 - 19. 6. 2020
Více informací a přihláška

Komplexní rozvoj lídršipu - podzim 2020

Místo konání: Kritické myšlení z.s., ZŠ Boleslavova, Boleslavova 250/1, 140 00 Praha 4-Nusle
Anotace: Je prokázáno, že máme veškeré zdroje (biologickou i psychologickou kapacitu) k tomu, abychom dokázali dát všechny součásti svého života do synergické spolupráce a dokázali tak v roli lídra zlepšovat stav věcí, na které máme vliv. V důsledku toho pak jako lídři dokážeme přispívat ke zkvalitňování kultury organizace, zlepšovat její výsledky i spokojenost jednotlivců, kteří v ní pracují. Tento dlouhodobý trénink je zaměřen na rozvoj klíčových oblastí lídršipu.
Termín: 16. 9. 2020 - 14. 1. 2021
Více informací a přihláška