Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Aktuální nabídka kurzů a vzdělávání

Pro více informací o našich kurzech a seminářích pište koordinátorce programu RWCT, Kateřině Šafránkové: katerina.safrankova@gmail.com


Akreditované kurzy RWCT nabízí také Krajské vzdělávací a informační centrum (KVIC) v Novém Jičíně, s pobočkou v Ostravě. www.kvic.cz


Všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT a vystavujeme k nim osvědčení o absolvování.Aktuální nabídka kurzů a vzdělávání


Tvořivé psaní - nápadník aktivit

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: V semináři si vyzkoušíme, jak hledat témata, stimulovat tvůrčí schopnosti a obrazotvornost, hrát si s češtinou, s texty básníků, psát kolektivní texty, nalézat ve starých textech odpovědi na své otázky, jak využívat psaní k zábavě, uvolnění a pozitivním prožitkům.(Seminář je vhodný pro učitele Českého jazyka a slohu.)
Termín: 24. 9. 2018 - 24. 9. 2018
Více informací a přihláška

Sebepoznání tancem, četbou a tvorbou

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: V semináři si účastníci prožijí různé cesty vedoucí k sebepoznání, uskutečňování vlastního tvořivého potenciálu a zacházení se stresem směrem k jeho eliminaci. Tvořivými procesy, prací s energií tance, zvukem, pohybem, meditací a četbou duchovních textů posílí své sebeuvědomění a rozvinou přirozenou schopnost obnovovat svou životní sílu. Vlastní zakoušenou zkušeností porozumí tomu, které z nabídnutých cest a nástrojů vedou k jejich vnitřní rovnováze (well-being). Seminář může napomoci k nalezení nového směru v rámci profesní cesty a slouží i k prevenci syndromu vyhoření. Jednotlivé aktivity, které v semináři prožijeme, lze využít i při práci s dětmi bez omezení věku.
Termín: 25. 9. 2018 - 25. 9. 2018
Více informací a přihláška

Dílna psaní pro 1. stupeň

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Cílem našeho semináře je nabídnout učitelům ucelený systém výuky, díky kterému získají žáci dovednost samostatně vyhledávat a písemnou formou zpracovávat vlastní náměty a myšlenky, které chtějí sdělit ostatním.
Termín: 26. 9. 2018 - 26. 9. 2018
Více informací a přihláška

Žánry současné literatury pro děti a mládež a rozvoj čtenářské gramotnosti

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Kurz je určen pro učitele 1. stupně a českého jazyka a literatury na 2. a 3. stupni, kteří chtějí rozvíjet čtenářství a čtenářskou gramotnost svých žáků. V kurzu se seznámíte s novými i tradičními žánry literatury pro děti a mládež a dozvíte se, jak tuto literaturu žákům přiblížit v modelových lekcích i v dílnách čtení.
Termín: 27. 9. 2018 - 18. 1. 2019
Více informací a přihláška

Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet - pokračovací kurz (podzim 2018)

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Pokračovací kurz pro učitele MŠ a prvních ročníků ZŠ.
Termín: 1. 10. 2018 - 27. 11. 2018
Více informací a přihláška

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s naučným textem 1

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Kurz je určen především pro učitele naučných předmětů druhého stupně. Jádrem všech čtyř setkání budou modelové lekce využívající texty z různých předmětů (zeměpis, fyzika, chemie …). Lekce si učitelé prožijí v rolích žáků a poté budou v rámci analýzy odhalovat, jak daný text a postupy práce umožňují žákům se v daném předmětu učit. Každé setkání bude také doprovázeno nabídkou inspirativním zdrojů naučných textů.
Termín: 4. 10. 2018 - 10. 1. 2019
Více informací a přihláška

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro učitele 1. - 3. tříd (podzim 2018)

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Ve 24 hodinovém kurzu se seznámíte se základními metodami a postupy, které napomáhají rozvoji kritického myšlení žáků. Vše si vyzkoušíte v tzv. modelových lekcích, které budeme následně analyzovat z hlediska jejich využití ve škole v 1. vzdělávacím období (1. – 3. ročník ZŠ).
Termín: 6. 10. 2018 - 8. 12. 2018
Více informací a přihláška

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) - 24 hodin - podzim 2018 - Praha

Místo konání: ZŠ svaté Voršily, Praha
Anotace: Ve 24 hodinovém kurzu se naučíte základní metody a postupy, které napomáhají rozvoji kritického myšlení žáků.
Termín: 21. 10. 2018 - 8. 12. 2018
Více informací a přihláška

Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení – 24 hodin – podzim 2018 – Kladno

Místo konání: ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633
Anotace: Pokračovací kurz vám nabídne prohloubení znalostí o postupech vedoucích ke kritickému myšlení a sdílení s dalšími účastníky, kteří prošli základním kurzem a již aplikují ve výuce, ale aplikace ve vyučování se jim zatím nedaří podle jejich představ.
Termín: 10. 11. 2018 - 12. 1. 2019
Více informací a přihláška

Čteme s porozuměním každý den - listopad 2018 ZMĚNA TERMÍNU

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Seminář k metodice Čteme s porozuměním každý den. Tříhodinový seminář (14.30 - 17.30) Vám umožní nahlédnout do systému rozvíjení čtenářských dovedností v 1., 2. a 3. třídě.
Termín: 12. 11. 2018 - 12. 11. 2018
Více informací a přihláška

Kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení s možností náslechů - Praha - 40 hodin

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Základní kurz RWCT v délce 40 hodin - ucelený systém metod a postupů, které využijete ve většině předmětů. Vhodné pro učitele všech stupňů škol. Možnost navštívit hodiny podle principů RWCT v ZŠ Kunratice.
Termín: 19. 11. 2018 - 22. 5. 2019
Více informací a přihláška

Rozvoj učitelských dovedností (RUD)

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Kurz určený pokročilým účastníkům našeho programu, kteří metody RWCT a třífázový model učení využívají ve své výuce. Na kurzu si osvojíte několik klíčových dovedností učitele – jak uzavírat s žáky dohodu, jak žákům modelovat dovednosti, jak zohledňovat různé učební styly žáků, jak žákům poskytovat zpětnou vazbu a hodnocení. Vše budeme modelovat a ukazovat na několika základních metodických postupech a metodách, u kterých získáte chuť zařazovat je do výuky co nejčastěji. Tento kurz přináší inspiraci, ale i konkrétní rady a postupy, jak učit žáky pomocí aktivizujících metod učení a zvládat management třídy.
Termín: 3. 12. 2018 - 28. 3. 2019
Více informací a přihláška

MBTI 1 - sebepoznání a spolupráce v týmu - ZMĚNA TERMÍNU

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: V semináři si účastníci s pomocí lektorky sami u sebe určí svůj osobnostní typ. Toto sebepoznání pak přímo aplikují na komunikační situace, spolupráci v týmu a práci s dětmi.
Termín: 12. 12. 2018 - 13. 12. 2018
Více informací a přihláška

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) - 24 hodin (jaro 2019)

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Ve 24 hodinovém kurzu se naučíte základní metody a postupy, které napomáhají rozvoji kritického myšlení žáků.
Termín: 11. 1. 2019 - 20. 3. 2019
Více informací a přihláška

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení v Liberci

Místo konání: ZŠ Lesní v Liberci
Anotace: Základní kurz v délce 40 hodin nabízí pestrou škálu metod a postupů zasazených do třífázového modelu učení. Vhodné pro učitele 1. 2. a 3. stupně škol.
Termín: 12. 1. 2019 - 18. 5. 2019
Více informací a přihláška

Formativní hodnocení v práci učitele 1 - leden 2019

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Na semináři se dozvíte, co je formativní hodnocení a jak ho využívat při výuce. Seznámíte se se základními strategiemi a technikami formativního hodnocení (vyjasňování cílů, poskytování zpětné vazby, aktivizování žáků jako vlastníků svého učení atd.). Naplánujete si zavádění strategií formativního hodnocení do vlastní výuky.
Termín: 14. 1. 2019 - 14. 1. 2019
Více informací a přihláška

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – rozšířený pokračovací kurz - 40 hodin (jaro 2019)

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení Vám nabídne náročnější metody aktivního učení a kritického myšlení.
Termín: 19. 1. 2019 - 11. 5. 2019
Více informací a přihláška

T. E. T. - Škola bez poražených

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Kurz s praktickým výcvikem pro učitele a pedagogické pracovníky (30 hodin)
Termín: 2. 2. 2019 - 2. 3. 2019
Více informací a přihláška

MBTI 1 - sebepoznání a spolupráce v týmu

Místo konání: Hradec Králové
Anotace: V semináři si účastníci s pomocí lektorky sami u sebe určí svůj osobnostní typ. Toto sebepoznání pak přímo aplikují na komunikační situace, spolupráci v týmu a práci s dětmi.
Termín: 26. 2. 2019 - 27. 2. 2019
Více informací a přihláška

Zlaté čtení

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Seminář pro učitelky a učitele literatury a slohu, pro knihovníky a knihovnice, pro všechny, kteří rádi dětem představují dobré nové knihy.
Termín: 1. 3. 2019 - 1. 3. 2019
Více informací a přihláška

Komplexní rozvoj lídršipu - jaro 2019

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Je prokázáno, že máme veškeré zdroje (biologickou i psychologickou kapacitu) k tomu, abychom dokázali dát všechny součásti svého života do synergické spolupráce a dokázali tak v roli lídra zlepšovat stav věcí, na které máme vliv. V důsledku toho pak jako lídři dokážeme přispívat ke zkvalitňování kultury organizace, zlepšovat její výsledky i spokojenost jednotlivců, kteří v ní pracují. Tento dlouhodobý trénink je zaměřen na rozvoj klíčových oblastí lídršipu.
Termín: 12. 3. 2019 - 13. 6. 2019
Více informací a přihláška

Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro učitele 4. - 5. tříd - 24 (jaro 2019)

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Ve 24 hodinovém kurzu, který volně navazuje na základní kurz pro učitele 1. – 3. ročníku hlouběji pronikneme do třífázového modelu učení, budeme více přemýšlet o různých metodách vhodných pro děti vzhledem k jejich typologii. Jak chystat hodiny tak, aby se při nich měli možnost cítit dobře všichni. Vše si opět vyzkoušíte v tzv. modelových lekcích, které budeme následně analyzovat z hlediska jejich využití ve škole ve vzdělávacím období dětí 4. – 5. ročníku. V rámci kurzu se zaměříme také na čtenářské dílny u dětí mladšího školního věku.
Termín: 23. 3. 2019 - 18. 5. 2019
Více informací a přihláška

Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení - 24 hodin (jaro 2019)

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Účastníci zažijí několik dalších a náročnějších metod aktivního učení a kritického myšlení, prohloubí teoretickou znalost třífázového modelu učení a plánování, budou sdílet a vyhodnocovat s ostatními své zkušenosti z praxe. Jádrem většiny setkání je práce formou modelových lekcí s následnou pedagogickou analýzou.
Termín: 2. 4. 2019 - 27. 5. 2019
Více informací a přihláška