Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Aktuality

Kurz Kritické myšlení a globální témata v Brně 2017/2018 (12/09/2017)

Kurz propojuje základní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení a model kritického myšlení Stephena Brookfielda s komplexními tématy globálního vzdělávání (např. konflikty, vzdělání, předsudky, občanská zodpovědnost). Kurz nabízí inspiraci, jak strukturovat a plánovat výuku a jak podporovat samostatnost a nezávislé myšlení žáků a studentů. Účastníci prožijí modelové lekce v pozici studentů, na základě reflexe svých procesů učení a díky výměně zkušeností nahlédnou vlastní pedagogickou praxi. Prakticky si osvojí třífázový model E-U-R a metody aktivního učení pro práci s různými zdroji informací. Kurz je akreditován MŠMT. Kde se přihlásit a zjistit více: vzdelavani@nazemi.cz, tel. 777 110 434 www.nazemi.cz

LETNÍ ŠKOLA KM 2017 (09/03/2017)

Máte chuť, zájem, čas a potřebu diskutovat o radostech i starostech, které provázejí učitelskou profesi, zamýšlet se nad otázkami souvisejícími s hodnocením a sebehodnocením? Chcete prožít dílny vedené metodami, které jsou známé z programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení? Pojeďte s námi!

Ochutnávka kurzu Čteme s nečtenáři ve Vlašimi (06/03/2017)

V sobotu 18. března 2017 se v MŠ Vorlina ve Vlašimi uskuteční jednodenní seminář Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet. Seminář je určen učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, lektorům programů pro děti i rodičům a dalším zájemcům.

Nová publikace o dílnách čtení (13/02/2017)

Kritické myšlení, z. s. vydalo novou publikaci s názvem Dílna čtení - Principy a zkušenosti z programu RWCT.

Jaké kurzy chystáme? (30/01/2017)

Pokud si potřebujete naplánovat své další vzdělávání (např. kvůli čerpání financí z tzv. šablon), podívejte se, jaké kurzy otevřeme na jaře a na podzim 2017.

Kurz Kritické myšlení a globální témata v Brně - jaro 2016 (02/03/2016)

Přihlaste se na kurz pořádaný naší spřátelenou organizací NaZemi v Brně. Více informací a přihláška na: http://www.nazemi.cz/cs/jarni-kurz-kriticke-mysleni-globalni-temata.

Jarní kurzy RWCT už otevřeny! (17/11/2015)

Podívejte se na naši nabídku jarních kurzů RWCT. Probíhají v Praze, Kladně i v Brně. Také je možné se přihlásit na kurzy MBTI.

Základní myšlenky, cíle a principy
Vzdělávací program Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) nabízí učitelům ucelený didaktický systém, který je možné využít téměř ve všech předmětech a na všech stupních škol. Konkrétní praktické metody, techniky a strategie jsou sestavené v otevřený, ale provázaný celek, v efektivní systém učení použitelný ve škole.
Hlavním cílem programu je, aby se žáci stali samostatnými mysliteli a čtenáři, kteří se dokážou na věci dívat z různých úhlů pohledu, jsou zvídaví, cítí lásku k vědění a zodpovědnost za svět, ve kterém žijí.
Infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)

jméno:
e-mail:
kontrola: zde napište: 531
 

Je již přihlášeno 2283 lidí.
Partneři a odkazy